mail@endokir.dk
 

Puggaardsgade 17 st - 1573 København V - Tlf. 33 14 83 86 - mail@endokir.dk

Kontrol efter behandling

Hvis du har fået foretaget en rodspidsamputation /rodresektion/rodbehandling skal der foretages en kontrolundersøgelse af den behandlede tand.
 

Der vil normalt blive fremsendt en påmindelse her fra klinikken efter 1 år om, at det er tid til kontrol.
Undersøgelsen har til formål at kontrollere om infektionen er forsvundet. På røntgenbillede vurderer man om knoglen er helet. Der sendes herefter besked til din egen tandlæge om resultatet  af kontrolundersøgelsen samt røntgenbilledet.
 
Undersøgelsen kan også foretages af egen tandlæge
 
Der skal påregnes en udgift på ca  250 kr. for kontrolundersøgelsen