mail@endokir.dk
 

Puggaardsgade 17 st - 1573 København V - Tlf. 33 14 83 86 - mail@endokir.dk

Endodontisk kirurgi

”Klinik for Kirurgi og Endodonti” og det retrograde rodfyldningsmateriale ”Retroplast” er meget tæt forbundne. I snart 25 år har Retroplast været benyttet på klinikken som det eneste retrograde rodfyldningsmateriale, med ganske få undtagelser. Der er gennem årene foretaget ca. 20 000 operationer med anvendelse af Retroplast. Materialets egenskaber har vist sig uovertrufne hvad angår succesrate ( op til 90 %) samt holdbarhed på længere sigt. (op til 22 år) Resultater er dokumenteret af adskillige artikler gennem tiden.
 
Retroplast har grundet sin adhæsive teknik nogle fordele i forhold til andre rodfyldningmaterialer som kræver kavitet. Det er således også muligt at behandle parietale perforationer af rodstifter eller perforationer grundet aggressiv instrumentering med rodfile/bor med en rimelig prognose(60-70%)
 
Prognosen for endodontisk kirurgi afhænger naturligvis af tandens diagnose. For at afgøre tvivlstilfælde(fraktur) anvendes om nødvendigt operationsmikroskop med op til 40 ganges forstørrelse.
 
Moderate eksterne rodresorptioner (f.eks. efter ortodonti eller traumer) kan i nogle tilfælde standses ved at udrense kaviteten under opklapning og afdækning af området med plast. Hertil benyttes anden form for plast eller glasionomer af hensyn til brudstyrken i tanden.

Alle patienter indkaldes/påmindes rutinemæssigt om kontrol af den udførte behandling efter 1 år.