Behandlinger

Hvis din tandlæge har henvist dig til vores klinik ​kan du herunder læse om behandlingerne

​Rodspidsbetændelse

Situationen er typisk, at en tand som tidligere er rodbehandlet hos din egen eller tidligere tandlæge, begynder at give problemer igen. Tanden kan give symptomer når man tygger eller den kan føles ”for høj” i forhold til de andre tænder. I nogle tilfælde er der akutte symptomer med kraftig hævelse og smerter samt tandbyld. I andre tilfælde udvikler situationen sig mere fredeligt.

Man kan bemærke at der sidder en lille udposning/bums ud for tanden. Denne kan af og til udtømme lidt gullig væske(betændelse/pus). Der kan også være tilfælde, hvor man ikke selv har bemærket nogen symptomer, men ens egen tandlæge har opdaget betændelse ved roden på et røntgenbillede.

Uanset hvilken af de ovenfor beskrevne situationer man kan nikke genkendende til, er det nødvendigt at gøre noget ved betændelsen, uanset om man har symptomer eller ej.
Problemet består oftest i at rodbehandlingen man tidligere har fået foretaget, ikke længere holder tæt. Der er derfor mulighed for at bakterier der har overlevet rodbehandlingen eller fundet ind i tanden siden hen, kan sive ud af roden og give betændelse.

Behandlingsformer

Der er principielt 3 forskellige muligheder at behandle en rodspidsbetændelse på:

  1. Man kan forsøge at lave den eksisterende rodbehandling om. Dette kan i nogle tilfælde være en god løsning og i andre tilfælde være umuligt.

  2. Man kan foretage en rodspidsoperation, hvor det utætte område (rodspidsen) forsegles med en speciel plastforsegling: ”Retroplast”.

  3. Man kan vælge at få tanden trukket ud, hvilket omgående og med 100% garanti vil løse problemet her og nu. Dette kan ikke umiddelbart anbefales, da man herved mister en tand og hermed får et nyt problem. Hvis denne løsning vælges vil dette ofte foregå hos din egen tandlæge.

Rodspidsoperation / Rodspidsamputation / Rodresektion / Retrograd rodfyldning

Alle ovenstående betegnelser dækker egentlig over det samme. Princippet er, at man skal ind på tandens rod og få gjort denne tæt.

Indgrebet foretages i almindelig lokalbedøvelse og føles principielt som at få lavet en stor plastfyldning hos sin egen tandlæge. Forskellen er at man ved denne operation arbejder på roden i stedet for gennem tandkronen. Dette kræver, at man først laver et lille snit i tandkødet som bagefter skal sys med nogle få sting.

Selve boringen på tanden skal ikke gøre ondt, men lyden kan være højere end man normalt er vant til. Selve plastfyldningen på tanden mærker man ikke. Der arbejdes i en rolig atmosfære og det er hele tiden muligt at afbryde, hvis der er noget som generer. Mange er rigtigt glade for at lytte til musik under behandlingen. Så tag gerne din telefon og høretelefoner med selv.

Man skal IKKE gabe højt under operationen. Indgrebet varer typisk 30-45 min. (Bemærk dog at du er hos os i ca. 1½-2 timer af hensyn til evt. parkering)

Operativ fjernelse af visdomstand (eller andre tænder)

I nogle tilfælde, vælger din egen tandlæge at henvise dig for at få fjernet en tand/visdomstand ved en operation. Dette kan der være forskellige årsager til. Tanden kan være vanskelig tilgængelig(under tandkødet) eller være meget ødelagt så der ikke er noget at ”holde fast i”. Der kan være tidligere erfaringer med at tænderne ”sidder godt fast”. Nogle tandlæger synes det er besværligt eller har ikke rutinen. Der bør endvidere arbejdes under sterile forhold, hvilket kan være meget tidskrævende i en almindelig tandlægepraksis.

Operationen startes med et lille snit i tandkødet, for bedre at kunne se tanden. Herefter bores rundt om tanden så den bliver nemmere at løsne. For det meste vil der også blive boret på selve tanden så den deles, derved kan den nemmere komme ud. Undervejs skylles med sterilt saltvand. Såret lukkes med nogle få tråde/suturer som skal fjernes efter nogle dage.

Selve operationen skal ikke gøre ondt, men når man løsner tanden, kan det godt spænde og nive lidt i området. Der arbejdes i en rolig atmosfære og det er hele tiden muligt at afbryde, hvis der er noget som generer. Mange er rigtigt glade for at lytte til musik under behandlingen. Hvis du ikke selv medbringer musik, sørger vi for dette.

Indgrebet varer typisk 30-45 min. (Bemærk dog at du er hos os i ca. 1½-2 timer af hensyn til evt. parkering)

Steril opdækning

Når man skal foretage en tandoperation, er der nogle regler for hygiejne som skal overholdes. Dette gøres for at mindske risikoen for en infektion/betændelse i såret efter operationen.


Tandlægen og klinikassistenten er "udklædt" med maske, hat, handsker og briller. Patienten afdækkes med et sterilt stofklæde.

Alt dette kan se lidt skræmmende ud hvis man ikke tidligere har prøvet andet end en normal tandrensning, men det er bare for at holde så god en hygiejne som muligt .

Lokalbedøvelse

Alle operationer foregår med almindelig lokalbedøvelse som man kender fra sin egen tandlæge. Tandlægen vil inden operationen tale med dig om evt. sygdomme, allergier mv. således at vi kan anvende de rette medikamenter.

Medicin (skema)

​Når du ankommer på klinikken vil vi bede dig om at udfylde et helbredsskema. Her er det MEGET vigtigt at du anfører alle sygdomme samt hvilke former for medicin du evt. tager. Hvis man tager mange forskellige piller, kan det være en fordel at lave en medicinliste inden man tager hjemmefra. 

Er du i tvivl om noget før, under eller efter operationen, så spørg endelig og vi vil forsøge at svare så fyldestgørende som muligt. 

For patienter

Som patient på klinikken skal vi sikre os, at du får en god og tryg oplevelse med din behandling. Derfor taler vi med dig før operationen, efter operationen og til kontrol på et senere tidspunkt for at sikre os, at alt er som det skal være. Læs mere om forløbet herunder.

Adresse

Tandklinik for Kirurgi og Endodonti

Puggaardsgade 17 st

1573 København V

CVR: 42363863

Kontakt os

Telefon: 33 14 83 86

E-mail: mail@endokir.dk